menu

B. Bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen.

Het Nederlandse rijbewijs
Iedereen die in Nederland woont en met een motorrijtuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets of bromfiets) de weg op wil, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Alle nieuwe rijbewijzen zijn geldig voor de periode van maximaal 10 jaar. Voor personen met een leeftijd van 75 jaar of ouder is het rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Voor personen tussen de 65 en 70 jaar en op grond van medische redenen kan het rijbewijs ook korter dan 10 jaar geldig zijn.

Het theoriecertificaat
Je mag met autorijlessen beginnen zonder dat je in het bezig bent van een theoriecertificaat. Je mag echter geen praktijkexamen doen voordat je het theoriecertificaat hebt behaald. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.

Eigen verklaring
Om een voertuig te mogen besturen waarvoor een rijbewijs nodig is moet je medisch geschikt zijn. Om dit te kunnen aantonen heb je een Verklaring van Geschiktheid of geneeskundige verklaring nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat je lichamelijk en/of geestelijk gezond genoeg bent om een voertuig te besturen. Om je rijgeschiktheid te kunnen beoordelen stelt het CBR je een aantal vragen over je gezondheid, deze staat op het formulier Eigen verklaring. Je koopt een eigen verklaring op Mijn CBR of via je rijschool. Heb je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Gebruik je medicijnen die invloed hebben op hoe je rijdt? Dan dient je medische situatie beoordeeld te worden door een onafhankelijke specialist. Zodra het CBR de eigen verklaring heeft ontvangen, vindt er binnen 4 weken een beoordeling plaats. Er wordt dan besloten:

 • Of er direct een verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven.
 • Of dat er nog aanvullende informatie opgevraagd moet worden.
 • Of dat zij besluiten je door te verwijzen naar een medisch specialist voor nader onderzoek.

Wanneer er om aanvullende informatie is gevraagd of je bent doorverwezen naar een medisch specialist, dan wordt er na ontvangst van de informatie binnen 4 weken opnieuw naar je aanvraag gekeken. Het kan gebeuren dat er alsnog extra informatie opgevraagd moet worden of dat er naast de doorverwijzing ook nog een rijtest moet plaatsvinden

Het rijbewijs B
Het rijbewijs B is een rijbewijs voor motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van maximaal 8 personen (inclusief bestuurder 9) en met een maximum gewicht van 3500 kg. Met het rijbewijs B mag je in de volgende situatie een aanhanger gebruiken:

 • De toegestane maximummassa van aanhangwagen of oplegger is minder dan 750 kilo.
 • Is de aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kilo? Dan mag je de aanhanger met rijbewijs B alleen rijden als de toegestane maximummassa van de auto en aanhanger samen niet meer bedraagt dan 3.500 kilo.

Handgeschakeld of automaat
Het kan zijn dat je zelf kiest of om medische redenen moet kiezen voor het afleggen van je examen in een automatisch geschakelde auto. In een auto met automaat hoef je niet te koppelen en te schakelen en als je slaagt voor je rijbewijs B automaat, dan mag je niet rijden in een auto zonder automatische schakeling. In je rijbewijs wordt een notitie (code 78 of medische code 10.02) gemaakt dat je examen hebt gedaan in een automaat.

Als je slaagt voor het examen rijbewijs B met een geschakelde auto, dan mag je wel in een automaat rijden. Zorg er dan wel voor dat je weet hoe je de auto met automatische koppeling moet bedienen en dat je niet per ongeluk het rempedaal gebruikt met je linkervoet en deze aanziet voor het koppelingspedaal. In een automaat heb je namelijk maar 2 pedalen die je met je rechtervoet bedient, het rechterpedaal is dan om gas te geven en het linkerpedaal is dan de rem.

Begeleid rijden (2toDrive)
Het begeleid rijden is een experiment dat wordt gehouden, waarbij je vanaf 17-jarige leeftijd je rijbewijs kunnen halen en tot je 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een coach mag rijden. Je mag starten met je rijopleiding vanaf 16,5 jaar en je kunt dan tevens de begeleiderspas aanvragen. Het experiment is bedoeld om een gunstig effect te creëren op de verkeersveiligheid van jonge bestuurders. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar http://www.2todrive.nl/.

Toegestane maximum massa
De toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laadvermogen van de auto en/of aanhanger. De toegestane maximum massa vind je terug op het kentekenbewijs of op de site van het RDW.

De aanhanger mag zwaarder zijn dan de auto
De aanhangwagen of oplegger mag zwaarder zijn dan de lege auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken. Tot 19 januari 2013 moest de aanhanger of oplegger lichter zijn dan de ledige massa van het trekkend voertuig (gewicht zonder lading en inzittende).

Overige rijbewijscategorieën:

Rijbewijs AM
Het rijbewijs voor de snor- en bromfiets valt onder categorie AM. Het theorie-examen voor de categorie AM mag vanaf 15,5 jaar worden gedaan en het praktijkexamen mag worden afgenomen wanneer je 16 jaar bent. Slaag je voor je bromfiets, dan mag je ook in een brommobiel rijden. Voor het berijden van een gehandicaptenvoertuig of een fiets met trapondersteuning is geen rijbewijs AM noodzakelijk. Wanneer je slaagt voor je rijbewijs B, dan krijg je de rijbewijscategorie AM er direct bij, je hoeft dan geen apart examen meer te doen.

Motorrijbewijs A1, A2 en A
Binnen het motorrijbewijs kennen we de categorieën A1, A2 en A. Met het rijbewijs A1 mag je een motorrijwiel van maximaal 125 cc besturen, waarbij het maximaal vermogen 11 kW en maximaal 0,1 kW per kilo ledig gewicht besturen. Ook mag je hiermee een motorrijwiel met volledig elektrische aandrijving besturen, mits deze ook een maximaal vermogen heeft van 11 kW en minder dan 0,1 kW per kilo ledig gewicht. Tot slot mag je met het rijbewijs A1 een gemotoriseerde driewieler met maximaal 15 kW aan vermogen besturen.

Met rijbewijs A2 mag je een motorrijwiel met een maximaal vermogen van 35 kW en maximaal 0,2 kW per kilo ledig gewicht besturen. Net als bij het rijbewijs A1 mag je vanaf 17 jaar theorie-examen doen. Wanneer je reeds twee jaar in het bezit bent van rijbewijscategorie A1 hoef je geen theorie-examen te doen voor A2. Het verschil zit in de leeftijdscategorie waarop er praktijkexamen gedaan mag worden, voor het rijbewijs A1 is dat vanaf 18 jaar en rijbewijs A2 mag je pas halen vanaf je 20jaar.

Met het rijbewijs A mag j een motorrijwiel met onbeperkt vermogen besturen en tevens een gemotoriseerde driewieler met meer dan 15 kW aan vermogen. Het theorie-examen doe je alleen als je nog niet in het bezit bent van rijbewijs A1 of A2 en kan dan pas vanaf 24 jaar.
Het praktijkexamen kun je doen vanaf je 22ste, dit indien je in het bezit bent van rijbewijs A2. Ben je niet in het bezit van rijbewijs A2 dan kun je vanaf 24 jaar praktijkexamen doen.

Rijbewijs BE
Om te rijden met een zwaardere aanhangwagen, boottrailer of caravan heb je een rijbewijs BE nodig. De aanhanger of oplegger mag in principe niet meer wegen dan 3500 kg (toegestane maximum massa). Is je aanhanger of oplegger zwaarder dan 3500 kg, dan heb je het rijbewijs C1E nodig.

Rijbewijs B+ code 96
Met het rijbewijs B+ code 96 mag je een aanhanger trekken die zwaarder is dan de toegestane maximum massa van 750 kg. De voorwaarde is wel dat je toegestane maximum masse van het voertuig en de aanhangwagen niet meer dan 4250 kg bedraagt. De toegestane maximum massa is het lege gewicht + het laadvermogen.

Rijbewijs C1 en C
Het rijbewijs C1 is bedoelt voor lichte vrachtwagens en zwaardere campers en de categorie C is bedoeld voor zwaardere vrachtwagens. Met deze rijbewijscategorie C1 mag je een motorvoertuig besturen waarvan het gewicht tussen de 3500 kg en 7500 kg ligt met een maximaal aantal te vervoeren personen van 8 (de bestuurder niet meegenomen). Met rijbewijscategorie C mag je een motorvoertuig besturen waarvan het gewicht meer dan 3500 kg is en je mag hier maximaal 8 personen in vervoeren (de bestuurder niet meegenomen). De aanhangwagen achter de combinatie mag bij de rijbewijzen C1 en C beide niet zwaarder zijn dan 750 kg, is dit wel het geval dan dient er E achter C1 of E achter C behaald te worden.

Rijbewijs D1 en D
Met deze rijbewijscategorie mag je een motorvoertuig voor personenvervoer besturen voor meer dan 8 personen. De toegestane maximum massa van de aanhangwagen mag in beide categorieën niet meer zijn dan 750 kg, is dit wel het geval dan dient het rijbewijs E achter D1 of E- achter D behaald te worden.

Rijbewijs T
Met het rijbewijs T mag je een land- en bosbouwtrekker (LTB) en motorrijtuigen met beperkte snelheid besturen (MMBS). Uitgezonderd van de rijbewijsplicht zijn LTB`s en MMBS`en die inclusief inwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant niet breder zijn dan 130 cm en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Deze voertuigen mogen dan niet voorzien zijn van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Minimum leeftijd en geldigheid rijbewijs:

Minimum leeftijd per rijbewijscategorie
Voor het besturen van motorrijtuigen gelden afhankelijk van de rijbewijscategorie de volgende minimum leeftijden:

 • Voor de rijbewijscategorie AM: 16 jaren
 • Voor de rijbewijscategorie A1: 18 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorie A2: 20 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorie A, indien je als bestuurder reeds in het bezit is van een rijbewijs voor de categorie A2: 22 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorie A, indien je als bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs voor de categorie A2: 24 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorie B en E bij B: 18 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorie C1 en E bij C1: 18 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën C en E bij C, indien je niet tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 21 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën C en E bij C, indien je tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 18 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën D1 en E bij D1, indien je niet tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 21 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën D1 en E bij D1, indien je tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 18 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën D en E bij D, indien je niet tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 24 jaren.
 • Voor de rijbewijscategorieën D en E bij D, indien je tevens in het bezit is van het getuigschrift van vakbekwaamheid: 21 jaren.

Geldigheid rijbewijs
In de regel wordt het rijbewijs afgegeven voor een periode van 10 jaar. Na deze periode moet het rijbewijs worden vernieuwd. Op grond van leeftijd als de aanvrager ouder is dan 65 of op grond van medische gegevens (of wijziging van medische gegevens) kan een kortere geldigheid worden afgegeven. De verloopdatum van het rijbewijs staat op het rijbewijs en het aanvragen van je rijbewijs of vernieuwen doe je bij de gemeente in je woonplaats. Het rijden met een verlopen rijbewijs is overigens verboden.

Geldigheid 65 jaar en ouder
Wanneer je tussen de 65 en 70 jaar bent, dan ontvang je bij verlening een nieuw rijbewijs dat geldig is tot je 75ste jaar. Als je ouder bent dan 70 jaar, dan krijg je een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is. Op het moment dat je als automobilist (of motorrijder) met een rijbewijs de leeftijd van 75 jaar bereikt, moet je elke 5 jaar een keuring ondergaan. Er wordt dan gekeken of je nog rijgeschikt bent, ofwel lichamelijk en geestelijk in staat bent om te rijden en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Het beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs:

Het beginnersrijbewijs
Het beginnersrijbewijs is een gewoon rijbewijs en geldt voor alle categorieën rijbewijzen. Het verschil zit in de strengere aanpak wanneer je je schuldig maakt aan verkeersovertredingen. Wie zich normaal aan de verkeersregels houdt merkt hier niets van. Na het behalen van je rijbewijs ben je beginnend bestuurder, het maakt hierbij niet uit voor welke rijbewijscategorie je bent opgegaan of hoe oud je bent. Iedereen van 18 jaar of ouder die voor het eerst zijn rijbewijs haalt is 5 jaar beginnend bestuurder. Voor 16-jarige en 17-jarige is de termijn 7 jaar nadat zij het eerste rijbewijs hebben gehaald.

Strafpunten bij verkeersovertredingen
Heb je een beginnersrijbewijs en houdt de politie je staande voor een verkeersovertreding als bumperkleven of veel te hard rijden. Dan krijg je een strafpunt. Bij de volgende verkeersovertredingen krijg je strafpunten:

 • In het geval van gevaar of hinder veroorzaken in het verkeer.
 • Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt waardoor een ander is gedood of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht.
 • In het geval van bumperkleven bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur.
 • Op autosnelwegen wanneer je meer dan 40 kilometer per uur te hardt rijd of op andere wegen wanneer je meer dan 30 kilometer per uur harder rijdt dan is toegestaan.
 • Wanneer je de verkeersregels niet goed naleeft waardoor een aanrijding met lichamelijk letsel of materiële schade is ontstaan.

Krijg je binnen 5 of 7 jaar 2 strafpunten, dan meldt het Openbaar Ministerie dit aan het CBR. Het CBR kan vervolgens je rijbewijs schorsen en dan moet je een rijvaardigheidsonderzoek doen, dit onderzoek bestaat uit een theorietest en een praktijktest. Wanneer uit de test blijkt dat je onvoldoende rijvaardig bent, dan verklaart het CBR je rijbewijs ongeldig en moet je opnieuw theorie en praktijkexamen doen.

Wet Mulder
De meest voorkomende verkeersovertredingen worden langs administratiefrechtelijke wegen afgehandeld. De Wet Mulder is in het leven geroepen om vervolging van eenvoudige verkeersovertredingen sneller te laten verlopen. De kentekenhouder ontvangt thuis een beschikking van het Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB) en moet via de bijgevoegde acceptgiro de boete betalen. Na het betalen is de zaak afgedaan. Wanneer je als kentekenhouder zelf de overtreding niet hebt begaan, zul je toch moeten betalen en moet je de boete zelf terug zien te krijgen van daadwerkelijke bestuurder.

Lager alcoholpromillage beginnende bestuurder
Voor beginnende bestuurders gelden bij rijden onder invloed van alcohol lagere percentages dan voor bestuurders met meer rijervaring. Als beginnende bestuurder mag je een alcoholpromillage in je bloed hebben van hoogstens 0,2. De grens bij blaastest ligt op 88 µg/l voor beginnende bestuurders Voor ervaren bestuurders is dat maximaal 0,5 ofwel 220 µg/l.

Verschil beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs
Het beginnersrijbewijs maakt het mogelijk om beginnende bestuurders strenger aan te pakken bij bepaalde verkeersovertredingen. Het puntenrijbewijs geldt voor iedereen, dus ook voor ervaren bestuurders. Het puntenrijbewijs is bedoeld om rijden onder invloed tegen te gaan. Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed, moet zijn rijbewijs inleveren

Educatieve maatregelen:

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer
Bij een geconstateerde alcoholpromillage van 1,0 tot 1,8 wordt een zogenoemde EMA opgelegd. Bij de ademtest ligt dit alcoholgehalte op 435 tot 785 µg/l. Voor beginnende bestuurders geldt een promillage van 0,8 en 1,3. Dit alcoholgehalte bij de blaastest ligt op 350 tot 570 µg/l. Ook wordt de EMA opgelegd wanneer je als beginnende bestuurder in de laatste 5 jaar minstens 2 keer bent aangehouden met alcohol op, waarvan tenminste 1 keer met een alcoholpromillage van 0,2 promille. Voor ervaren bestuurders wordt de EMA opgelegd als ze in de laatste 5 jaar minstens 2 keer zijn aangehouden met alcohol op, waarvan minstens 1 keer met een promillage van 0,5 of meer (220 µg/l of meer). De EMA is een cursus over de risico`s van alcoholgebruik in het verkeer en de cursus vindt verspreid over zeven weken plaats.

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer
De LEMA is voor beginnende bestuurders bij wie de bloed- of ademalcoholgehalte is geconstateerd tussen de 0,5 en 0,8. Bij de ademtest ligt dit alcoholgehalte op 220 tot 350 µg/l. Voor ervaren bestuurders wordt de maatregel opgelegd bij een promillage tussen de 0,8 en 1,0. Dit alcoholgehalte ligt bij de ademtest op 350 tot 435 µg/l.

Educatieve maatregel gedrag
Bestuurders die zich onverantwoord hebben gedragen in het verkeer en die in één rit twee keer of vaker de verkeersregels hebben overtreden, bijvoorbeeld bumperkleven en door rood rijden of afsnijden (gevaar of hinder veroorzaken) krijgen bij constatering een EMG opgelegd. Dit geldt ook voor bestuurders die meer dan 50 kilometer per uur te hard hebben gereden in de bebouwde kom of bestuurders die meer dan 31 kilometer te hard hebben gereden bij wegwerkzaamheden in de bebouwde kom. Bestuurders van een brommer die meer dan 31 kilometer per uur te hard hebben gereden in de bebouwde kom krijgen bij constatering tevens een EMG opgelegd. De cursus vindt verspreid plaats over 7 weken en kent een persoonlijk voortgangsgesprek van een uur met een trainer.

Ontzegging rijbevoegdheid:

Een rijontzegging
Een rijontzegging of in sommige gevallen een tijdelijke rijontzegging zijn voorbeelden van een strafbeschikking (zonder tussenkomst van een rechter) of straffen die een rechter kan opleggen aan je als je een snelheidsovertreding hebt begaan of als je gereden hebt onder invloed van alcohol. Andere straffen die uitgedeeld kunnen worden zijn een geldboete, of in ernstige gevallen een taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Tijdens de ontzegging of tijdens de duur van de ontzegging is het verboden om op de weg een mechanisch of elektrisch gemotoriseerd voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen. Dit laatste heeft te maken met de juridische bestuurder. Tijdens je rijlessen is je rijinstructeur volgens de wet bijvoorbeeld de juridische bestuurder. De ontzegging betreft een ontzegging voor alle categorieën van het rijbewijs, dus ook voor de brom- en snorfiets.

Ingevorderd
Er zijn grofweg drie redenen waarom je het rijbewijs kan worden ingevorderd. In de eerste plaats bij het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In de tweede plaats bij ernstige snelheidsovertredingen (50 km/u of meer boven de maximum snelheid) en als er op andere manier gevaar of hinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt op de weg. Je kunt dat denken aan bijvoorbeeld bumperkleven bij hoge snelheden, wedstrijden op de weg of ander onverantwoord gedrag op de weg. Als de politie twijfelt of je wel geschikt bent om een auto te besturen, dan kunnen zij je rijbewijs ook innemen.

Als je rijbewijs is ingevorderd, is het verboden om voor de categorie of categorieën waarvoor dat rijbewijs is afgegeven te gaan rijden met een gemotoriseerd voertuig. De rijontzegging geldt voor alle categorieën van het rijbewijs die je in je bezit hebt.

Schorsing rijbewijs
Op het moment dat je op een risicovolle manier aan het verkeer hebt deelgenomen dan kan er door het CBR worden besloten om je rijbewijs te schorsen. De politie heeft dan bij de constatering dat je op een risicovolle manier aan het verkeer deelneemt een melding gedaan bij het CBR. Je moet dan een onderzoek naar je rijvaardigheid ondergaan. Je mag dan doorrijden totdat de uitslag van het onderzoek bekend is. Als je na het onderzoek rijvaardig wordt verklaard, dan mag je het rijbewijs houden. Als je niet rijvaardig bent, dan verklaart het CBR je rijbewijs ongeldig.

Ongeldig verklaring
Vanaf het moment dat het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaart mag je geen motorrijtuig meer besturen. Het CBR kan je rijbewijs ongeldig verklaren als dus niet rijvaardig bent. Dit kan na indien je niet rijvaardig genoeg bent of lichamelijk en geestelijk niet geschikt bent voor het besturen van één of meerdere categorieën van het rijbewijs. Om te bepalen of je rijgeschikt bent heeft de wet eisen vastgesteld.

Alcoholslot (ASP)
In maart van 2015 is bepaald dat het CBR geen Alcoholslotprogramma (ASP) meer mag opleggen. Dit betekend dat het CBR aan nieuwe drankovertreders een cursus Alcohol en Verkeer (LEMA) of een Onderzoek alcohol oplegt in plaats van het ASP.

Een rijontzegging

Rijontzegging

Een rijontzegging

Bevoegdheden opsporingsambtenaar:

Opsporingsambtenaren
In Nederland is een opsporingsambtenaar een persoon die is belast met de opsporing van strafbare fouten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen algemene en buitengewone opsporingsambtenaren. Algemene opsporingsambtenaren zijn ambtenaren van de politie, (onder)officieren van de Koninklijke Marechaussee en bijvoorbeeld rechercheurs bij de opsporingsdienst van de belasting (FIOD).

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Je kunt hierbij denken aan parkeerwachten, milieu-inspecteurs en boswachters. Ook kunnen BOA`s in dienst zijn van de politie, marechaussee of douane. Boa`s die in contact staan met het publiek dragen een insigne, dankzij dit insigne is meteen duidelijk wanneer iemand ‘bijzondere bevoegdheden heeft’.

Een BOA mag je identiteit controleren, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit waarvoor de BOA een opsporingsbevoegdheid heeft. Het insigne is zilverkleurig en op het insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008 verplicht voor alle BOA`s die een uniform dragen en die in het openbaar werken.

Verplicht ter inzage afgeven
Je bent op de eerste vordering verplicht om ter inzage af te geven:

 • Je kentekencard of je Voertuigbewijs en Tenaamstelling (kentekenbewijs deel 1A en deel 1B). Indien je met een hanger rijdt moet je tevens je kentekencard ter inzage afgeven of je tenaamstellingbewijs met technische gegevens (deel 1).
 • Het Nederlandse rijbewijs of buiten Nederland afgegeven rijbewijs en indien het internationaal rijbewijs is afgegeven ook dat rijbewijs.

Je rijbewijs moet geldig zijn en leesbaar. Is dit niet het geval dan kun je een boete krijgen. De hoogte van deze boete vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Invorderen en inhouden rijbewijs
Op het moment dat je een ernstige overtreding hebt gemaakt als bestuurder van een motorvoertuig of bromfiets en er een proces verbaal opgemaakt moet worden, dan ben verplicht tot het afgeven van je rijbewijs. Je krijgt deze na inzage dan ook op dat moment niet meer terug en wordt samen met het proces verbaal opgestuurd naar de officier van justitie. Het gaat dan om overtredingen als het rijden onder invloed van alcohol en drugs of bij de constatering van ernstige snelheidsovertredingen van 50 km/u of meer boven de maximumsnelheid. Voor bromfietsen is dit bij een constatering van een overschrijding van de maximumsnelheid met 30 km of meer. Je rijbewijs kan ook worden ingevorderd op het moment dat je door jouw overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar hebt gebracht.

Gedurende de tijd dat je rijbewijs in ingevorderd tot de tijd waarop de ontzegging is verstreken mag je geen gemotoriseerd voertuig meer rijden. De officier van justitie is bevoegd om een schriftelijke melding te doen aan het CBR, waarna een EMA, LEMA of onderzoek Alcohol gestart kan worden. Een onderzoek naar je rijvaardigheid of rijgeschiktheid behoort ook tot de mogelijkheden.

Wielklem of wegslepen
Als de opsporingsambtenaar niet ter plekke kan bepalen wie de eigenaar of houder is van het gemotoriseerde voertuig, dan wordt er een wielklem geplaatst of wordt je motorrijtuig op een door de ambtenaar aangewezen plaats overgebracht en in bewaring gesteld.

Verplicht meewerken aan ademanalyse
Je bent tevens verplicht om als bestuurder, of als je aanstalten maakt om het voertuig te gaan besturen verplicht om je medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en de aanwijzingen om te blazen die je worden gegeven op te volgen. Een fiets is voor duidelijkheid ook een voertuig en ook dan ben je verplicht om mee te werken.

Rijverbod
Op het moment blijkt dat je onder zodanige invloed van het gebruik van alcohol of drugs (of in sommige gevallen medicijnen) bent, dat je naar het oordeel van de opsporingsambtenaar onvoldoende in staat bent om een voertuig behoorlijk te besturen, dan kan een rijverbod worden opgelegd. Dit rijverbod geldt dan voor de tijd dat verwacht mag worden dat deze toestand zal voortduren tot maximaal 24 uur. Dit geldt ook als je aanstalten hebt gemaakt om een voertuig te besturen. Het tijdtip, de ingang en de duur van het verbod wordt vastgelegd in een beschikking en het is gedurende de tijd waarvoor het rijverbod geldt dan verboden een voertuig te besturen. Je mag dan dus ook geen fiets besturen.

< Vorige Volgende >