menu

S. Inhalen.

Basisregel: inhalen geschiedt links
De basisregel van inhalen is dat inhalen links geschiedt. In de volgende gevallen mag je ook rechts inhalen:

 • Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald (dit moet zelfs).
 • Fietsers dienen elkaar links inhalen, maar mogen andere bestuurders rechts inhalen.
 • Bestuurders die zich rechts van de blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden, rechts inhalen.
 • Bestuurders mogen trams rechts inhalen.
 • Vlak voor of op een rotonde mag je rechts inhalen in het kader van je plaats op de weg en het voorsorteren (zie vorig hoofdstuk).
 • Bij file hoef je indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting niet de meest rechts gelegen rijstrook te volgen. Je mag files dus ook rechts inhalen.

Je kunt er vanuit gaan dat je zelf ook vaak links ingehaald wordt en in een aantal situaties ook rechts. Houdt altijd rekening met het feit dat je ingehaald kunt worden en op het moment dat dit daadwerkelijk gebeurd, dan moet je dit ook weten. Het is van belang dat je goed kijkt voordat je gaat inhalen of dit veilig kan en dat je op de hoogte bent van je veiligheidsmarge tijdens het ingehaald worden.

Bij voorkeur niet in inhalen
Je kunt beter niet inhalen vlak voor een bocht of bijvoorbeeld vlak voor verhoging of helling in het wegdek. Vlak voor een verhoging of helling heb je onvoldoende zicht op het tegemoetkomende verkeer. Zorg er altijd voor dat je voldoende inhaalzicht hebt en pas gaat inhalen als dit echt veilig kan.

Inhalen verboden
Inhalen is verboden in de volgende situaties:

 • Het is verboden om een voertuig vlak vóór of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.
 • Inhalen is niet toegestaan op plaatsen waar gevaar of hinder kan ontstaan.
 • Het is verboden om een voertuig in te halen vlak vóór of op een kruispunt.
 • Ter hoogte van een doorgetrokken streep tussen de rijstroken.
 • Op een weggedeelte waar een inhaalverbod geldt.

Tijdelijke geplaatst verkeerstekens
Het kan zijn dat er op bepaalde weggedeelten altijd ingehaald mag worden en dat je door tijdelijk geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek dit niet meer mag. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een gele doorgetrokken streep op de rijbaan die tijdelijk op het wegdek is aangebracht om het verkeer veilig door te laten stromen bij wegwerkzaamheden. Tijdelijke of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan altijd boven de ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek als deze onverenigbaar met elkaar zijn.

Doorgetrokken strepen en puntstukken
Als bestuurder mag je een doorgetrokken streep in principe niet overschrijden. Uitzonderingen op deze regel zijn gemaakt voor als je een vluchthaven, vluchtstrook of spitsstrook wilt bereiken of verlaten en indien je aan de zijde waar je de streep wilt overschrijden een onderbroken streep hebt, dit kom je veel tegen op wegen buiten de bebouwde op plaatsen waar je mag inhalen.

Je mag als bestuurder tevens geen verdrijvingsvlakken en puntstukken gebruiken. Als uitzondering hierop geldt dat dit wel mag als je een spitsstrook volgt en bij een splitsing of samenvoeging rijstroken of rijbanen passeert. Staat er bij de splitsing of samenvoeging van rijstroken of rijbanen een file, dan mag je deze file ook rechts inhalen indien de rijbaan is verdeelt in meerdere rijstroken in dezelfde richting.

Verboden om in te halen
De volgende borden geven het begin en einde van een inhaalverbod aan voor verschillende type voertuigen:

borden verboden in te halen

De volgende borden zijn tevens van belang om te weten of je kan en mag inhalen:

verkeersborden die kunnen aangeven of je kan en mag inhalen

Besluitvorming inhalen
Het uitvoeren van een inhaalmanoeuvre is iets wat je niet moet onderschatten. De inhaalmanoeuvre moet zo kort mogelijk zijn en tijdens het uitvoeren mag je geen gevaar of hinder veroorzaken. Je moet goed weten hoe en waar je gaat inhalen en je moet er zeker van zijn dat er voldoende ruimtekussen aanwezig is om dit te doen. Je positie en snelheid spelen hier een grote rol, dit in samenspel met de positie en snelheid van het voertuig dat je wilt inhalen. Daarnaast speelt het eventuele tegemoetkomende verkeer en de naderingssnelheid van deze voertuigen een grote rol. Het inschatten van de snelheid is in het begin vaak een moeilijk onderdeel van het inhalen.

Aandachtspunten bij het inhalen:

 • De weg waarover je wilt inhalen moet je kunnen overzien en deze moet vrij zijn voor het uitvoeren van de volledige inhaalmanoeuvre. Bij onvoldoende of slecht zicht mag je dus niet inhalen.
 • Je mag niet starten met inhalen als een ander al is gestart met inhalen.
 • De inhaalmanoeuvre moet zo kort mogelijk zijn en niet langer duren dan noodzakelijk.
 • Zorg tijdens de uitvoering dat je voldoende ruimtekussen hebt en dat rekening houdt met een eventuele uitwijkmogelijkheid.
< Vorige Volgende >