menu

N. Voor laten gaan bij het afslaan.

Een kruispunt en afslaan
Een kruispunt is een ontmoetingsplaats van wegen die elkaar kruisen en waar het verkeer verschillende richtingen uit kan gaan. In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad over het naderen, oprijden en verlaten van kruispunten en de regels die we hierbij hanteren. In dit hoofdstuk gaan we in op de regels op het moment dat je van richting wilt veranderen, ofwel gaat afslaan.

Richting aangeven en voorsorteren
Het is van belang dat als je wilt afslaan je tijdig duidelijk maakt dat je van plan bent om af te slaan. Dit betekend dat je bepaald gedrag moet inzetten. Zo moet je onder andere ruim van te voren richting aan geven, maar zul je alvorens het aangeven van de richting ook nagedacht moeten hebben over het voorsorteren en je eventuele opstelmogelijkheden. Uiteraard is het van belang dat voordat je gaat opschuiven bij het voorsorteren, je zeker weet dat dit veilig kan. Voorsorteren is niet verplicht, maar het is vaak wel wenselijk om andere weggebruikers de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld te passeren. Dit resulteert een betere verkeersdoorstroming in is in veel gevallen ook gewoon veiliger

Afslaan en voor laten gaan
Met afslaan ga je van richting veranderen, je wijkt dus af van rechtdoor. Als bestuurder moet je het verkeer dat je op dezelfde weg tegemoet komt voor laten gaan. Dit geldt ook voor het verkeer dan zich naast, dan wel links of rechts dicht achter je bevindt. Ook de voetgangers en fietsers en snor- en bromfietsers gaan voor als zij op dezelfde weg rechtdoor gaan en jij slaat af. Hiervoor moet je natuurlijk goed je spiegels gebruiken en vergeet hierbij niet je dode hoek door over je schouder te kijken voordat je gaat handelen.

De enige uitzondering is voor de bestuurder van een tram, die hoeft niet op dezelfde weg voor te laten gaan. Een tram gaat namelijk altijd voor, behalve als deze voorrang moet verlenen. Voor de verschillen tussen voorrang verlenen en voor laten gaan kun je het vorige hoofdstuk nog eens doorlezen.

Rechtsaf slaan
Bij het rechtsaf slaan moet je gebruik maken van je binnenspiegel om een goed beeld te krijgen van je ruimtekussen achter de auto. Je zult tevens gebruik moeten maken van je rechterbuitenspiegel en schouder om te weten hoe het is gesteld met je ruimtekussen rechts achter en naast de auto. Als het vrij en veilig is geef je richting aan en kun je gaan voorsorteren door zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden.

Bestuurders die linksaf slaan moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan. We spreken dan ook wel van: ‘korte bocht gaat voor lange bocht’. Als jij rechtsaf slaat en je hebt te maken met tegemoetkomende bestuurder die linksaf wilt slaan, dan ga jij dus voor omdat jij de korte bocht hebt en hij een lange bocht moet maken. Ook hier geldt de uitzondering voor de bestuurders van een tram. Zij doen in principe niet mee aan voor laten gaan en moeten alleen voorrang verlenen als zij te maken hebben met een voorrangsweg ofwel als zij te maken hebben met geregelde voorrang.

Linksaf slaan
Bij het linksaf slaan moet je ook gebruik maken van je binnenspiegel van de auto bij het naderen van het kruispunt. Je gebruikt je rechterbuitenspiegel en schouder om te weten hoe het is gesteld met je ruimtekussen linksachter en naast de auto. Als het vrij en veilig is kun je gaan voorsorteren door zoveel mogelijk tegen de wegas aan te gaan rijden. Heb je te maken met een eenrichtingsweg dan houdt je zoveel mogelijk is links aan.

Bij het linksaf slaan moet je het verkeer dat jouw op dezelfde weg tegemoet komt voor laten gaan. Het is dan van belang dat je goed kijkt wanneer je het kruispunt op komt rijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je pas op moet rijden als het kruispunt vrij is om linksaf te slaan of kan er van je verwacht worden dat je bij complexere kruispunten tegen de wegas aan gaat voorsorteren. Bij kruispunten met gescheiden rijbanen kan het ook zijn dat je gebruik maakt van een opstelmogelijkheid tussen de kruisende verkeersstromen.

Afbuigende voorrangsweg
Bij een afbuigende voorrangsweg hebben bestuurders die de voorrangsweg blijven volgen voorrang op bestuurders die zich niet op de voorrangsweg bevinden. Hoewel de voorrangsweg afbuigt betekend dit niet dat je aan het afslaan bent. Het verlaten van een afbuigende voorrangsweg zou je kunnen zien als afslaan. Hier blijft de gewone voorrangsregel gelden: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. En voorrang verlenen betekend dat de bestuurders die de voorrangsweg naderen jou in staat moet stellen om ongehinderd je weg te vervolgen.

Afslaan op een rotonde
Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten omdat ze minder conflictpunten hebben en de verkeerssnelheid verlagen. De doorstroming van het verkeer is op rotondes meestal ook beter dan op kruispunten. In principe is een rotonde ook gewoon een geregeld kruispunt, waarbij het verkeer op de rotonde voor gaat op het verkeer dat de rotonde nadert of weer verlaat. Het verlaten van een rotonde kun je dus zien als afslaan. Dit geldt dus ook voor fietser, snor- en bromfietsers en voetgangers die voor gaan als je de rotonde verlaat.

borden rotonde

Militaire colonne en uitvaartstoeten
Artikel 16 van het RVV bepaalt dat weggebruikers militaire colonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet mogen doorsnijden. Zij moeten zich aan de gewone regels houden met als enige uitzondering dat je ze niet mag doorsnijden als zij zich al reeds op het kruispunt bevinden of als stoet reeds aan het afslaan is. Het maakt bij een militaire colonne niet uit of je op een voorrangsweg rijdt of dat je bijvoorbeeld groen licht hebt. Een uitvaartstoet zal zich op een voorrangskruising, rotonde en kruisingen met verkeerslichten wel aan de regels moeten houden. De stoet zal dus altijd verplicht zijn te stoppen voor een rood verkeerslicht. Dit geldt ook als het licht halverwege de stoet op rood spring.

< Vorige Volgende >