menu

P. Voor laten gaan van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes, uitvaartstoeten en trams.

Definitie voorrangsvoertuig
Een motorvoertuig van politie, brandweer of ambulance dat optische- en geluidssignalen voert om kenbaar te maken dat zij bezig zijn een dringende taak te vervullen. Voorrangsvoertuigen zijn motorvoertuigen met blauw zwaai- of knipperlicht (optische signalen) en een tweetonige hoorn (geluidsignalen).

Artikel 20 van het RVV zegt dat alle weggebruikers bestuurders van voorrangsvoertuigen voor moeten laten gaan. Zorg er dus voor dat je tijdig onderkent dat je te maken hebt met een voorrangsvoertuig en dat je ze voor laat gaan. Probeer ruimte te maken zonder dat je een gevaarlijke situatie creëert of verkeersregels overtreed. Soms kan het nodig zijn dat je in een bepaalde wel een verkeersregel overtreed, in bepaalde situaties is dit toegestaan mits er geen gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan voor het overige verkeer (artikel 5).

Let op: als een voertuig van de politie, brandweer of ambulance geen optische- en geluidssignalen voert, dan is het geen voorrangsvoertuig en dient deze de algemene regels te volgen. Wel zwaailichten, maar geen sirene? Voorrang geven is dan niet verplicht. Uiteraard staat het zwaailicht niet voor niets aan, er is dan haast. Houdt hier rekening mee!

Definitie militaire colonne: Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire motorvoertuigen die de door onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren. Voor de militaire colonne zijn de volgende herkenningstekens vastgesteld:

  • Het eerste motorvoertuig dient twee blauwe vlaggen aan de linker en rechter voorzijde te voeren en een blauwe licht doorlatende kap over het rechter voorlicht.
  • Elk volgend voertuig dient één blauwe vlag aan de rechter voorzijde van het voertuig te voeren en een blauwe licht doorlatende kap van het rechter voorlicht.
  • Het achterste motorvoertuig dient een groene vlag aan de rechterzijde te voeren een groen lichtdoorlatende kap van het rechter voorlicht.

De voorste auto van een militaire colonne moet zich gewoon aan de regels houden. Een weggebruiker mag een militaire colonne alleen niet doorsnijden. Dit geldt niet alleen bij kruispunten maar overal op de weg, ook bij bijvoorbeeld een in- of uitrit. Het maakt ook niet uit of je op een voorrangsweg rijdt of dat je bijvoorbeeld groen licht hebt. Houdt tot slot bij een militaire colonne rekening met de volgende belangrijke uitzonderingen:

  • Een militaire colonne hoeft voetgangers op voetgangersoversteekplaatsen niet voor te laten gaan.
  • Een militaire colonne hoeft een wegrijdende bus niet de gelegenheid te geven om dit te doen.
  • Een militaire colonne hoeft niet te stoppen bij een groen verkeerslicht als het voorste voertuig het groene licht reeds is gepasseerd.

Trams
Trams komen vooral voor in de grote steden. Een tram gaat altijd voor, behalve als deze voorrang moet verlenen. Een bestuurder van een tram hoeft dus ook niet voor te laten gaan als hij afslaat. Het maakt bij een gelijkwaardig kruispunt dus niet uit of je van links of van rechts komt op dat kruispunt. Als een bestuurder van een tram een voorrangsweg nadert, dan moet hij wel voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Zorg er dus voor dat je altijd weet of je op een voorrangsweg rijdt of niet.

Bij slechte weersomstandigheden kunnen tramrails glad zijn en bij plotselinge remgedragingen kan dit tot slippartijen leiden. De tramrails zijn dan niet alleen glad voor jou, maar bijvoorbeeld ook voor fietsers die je toch veel in de grote steden tegenkomt. Houdt hier dus rekening mee in je verkeersdeelneming.

voorrangsweg en voorrangskruispunt

Definitie uitvaartstoet: Een rouwstoet of uitvaartstoet is een stoet gevormd door rouwende mensen die de overledene naar de laatste rustplaats vergezellen. Zowel de begrafenisauto als de volgauto`s dienen voorzien te zijn van de officiële herkenningstekens om als uitvaartstoet te worden gekenmerkt. Het doorsnijden van de uitvaartstoet is niet toegestaan als zij de herkenningstekens voeren. De wagens in de rouwstoet dienen aan beide zijden van een speciale vlag te zijn voorzien:

rouwvlaggen

Een uitvaartstoet zal zich op een voorrangskruising, rotonde en kruisingen met verkeerslichten aan de gewone regels moeten houden. De stoet zal dus altijd verplicht zijn te stoppen voor een rood verkeerslicht. Dit geldt ook als het licht halverwege de stoet op rood springt.

< Vorige Volgende >