menu

Het theorie-examen bij het CBR: Hoe werkt het?

Het theorie-examen
Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit totaal 65 vragen, welke als volgt zijn onderverdeeld:

 • Gevaarherkenning (25 vragen)
 • Wet- en regelgeving (30 vragen)
 • Verkeersinzicht (10 vragen)

Gevaarherkenning
Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van voorbeeldverkeerssituaties. De verkeerssituaties worden gezien vanuit de positie van jouw als bestuurder. In deze situaties wordt je gevraagd wat je zou doen in elk van deze situaties, waarbij je kunt kiezen uit:

 • Remmen (er is sprake van onmiddellijk gevaar)
 • Gas loslaten (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen)
 • Niets (er is geen sprake van gevaar)

Van deze 25 vragen moet je er tenminste 13 goed beantwoorden.

Wet- en regelgeving en verkeersinzicht
Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 vragen betrekking hebben op wet- en regelgeving. De laatste 10 vragen hebben betrekking op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat zowel ja/nee vragen, meerkeuzevragen als open vragen.

Beide onderdelen vormen één examen. Met andere woorden kan er dus geen examen worden gedaan voor de afzonderlijke onderdelen. Je bent geslaagd als je voor beide onderdelen een voldoende hebt gehaald. Het totale examen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en er is geen geluid beschikbaar.

Het examencentrum
Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is het examencentrum dat verantwoordelijk is voor het afnemen van het theorie-examen voor de personenauto. Tevens nemen zij ook het praktijkexamen af na het volgen van je rijlessen bij de rijschool die je hebt gekozen. Je kunt examen doen in één van de locaties van het CBR in Nederland.

Om te kunnen deelnemen aan het praktijkexamen bij het CBR zul je eerst moeten slagen voor je theorie. Dit is natuurlijk allemaal erg spannend, om deze reden geven alvast in hoofdlijnen aan wat je precies kunt verwachten op het moment dat je opgaat voor je theorie-examen.

Zorg er in ieder geval voor dat je 15 minuten van te voren aanwezig bent op het examencentrum en neem een geldig identiteitsbewijs mee en je reserveringsnummer. Het reserveringsnummer staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen.

 • Bij het CBR meld je je aan bij de aanmeldzuil. Na het intoetsen van je reserveringsnummer controleer je jouw gegevens.
 • In sommige examencentra krijg je een sleuteltje van een locker. Daar kun je voor het examen je spullen in opbergen. Denk voornamelijk aan bijvoorbeeld je telefoon want mobiele apparatuur is namelijk niet toegestaan tijdens het examen.
 • Houdt je identiteitsbewijs en reserveringsnummer bij de hand voor als je wordt opgeroepen voor het examen via de schermen. Na het controleren van je reserveringsnummer en identiteit door een CBR-medewerker krijg je een eigen examentafel toegewezen waaraan je examen gaat doen.
 • Bij je examentafel aangekomen kun je jezelf aanmelden met je reserveringsnummer en controleer je het opgegeven e-mailadres, zodat het examenresultaat na afloop tevens per mail gecommuniceerd kan worden.

Hoe gaat het theorie-examen in zijn werk?
Bij aanvang van het examen krijg je eerst uitleg over het examen op je scherm, eventueel ondersteund met een oefenvraag. Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, stel je bij deze vragen voor dat je daadwerkelijk de bestuurder van de lesauto bent. Er wordt je gevraagd wat je zou dien in elk van deze situaties, waarbij je kunt kiezen uit ‘remmen’ (er is sprake van onmiddellijk gevaar) ‘gas loslaten (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en ‘niets doen’ (er is geen sprake van gevaar). Van deze 25 vragen moet je er tenminste 13 goed beantwoorden.

Let op:

 • Je hebt voor elke vraag binnen het onderdeel gevaarherkenning 8 seconden de tijd om de vraag te beantwoorden. Dit lijkt kort, maar straks op de weg moet je veel sneller kunnen beslissen.
 • De vragen worden niet voorgelezen en de timerbalk gaat direct lopen zodra het eerste beeld van de verkeerssituatie verschijnt. Wees hier dus alert op!

Na het onderdeel gevaarherkenning krijg je 30 vragen over de verkeersregels en 10 vragen over verkeersinzicht. Dit zijn dus totaal 40 vragen wet- en regelgeving en verkeersinzicht. Hiervan moet je 35 vragen of meer goed hebben. Het totale examen bestaat dus uit 65 vragen en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Je bent alleen geslaagd als je voor beide onderdelen een voldoende haalt.

Let op:

 • Voor de vragen in het onderdeel wet- en regelgeving en verkeersinzicht krijg je 10 seconden de tijd om te antwoorden.

Na afloop van het examen
Na afloop van het examen ontvang je als kandidaat ter plaatsen de uitslag van het examen. Dit gebeurt door middel van een uitslagformulier. Op dit uitslagformulier wordt aangegeven hoeveel vragen je per examenonderwerp foutief of helemaal niet hebt beantwoord. De uitslag van het theorie-examen is 1.5 jaar geldig.

Bijzondere theorie-examens
Er bestaan drie soorten bijzondere examens:

A. Theorie-examen in het Engels. Dit examen bestaat uit dezelfde examenonderwerpen als de Nederlandse versie van het theorie-examen. Voor een theorie-examen in de Engelse taal is een toeslag verschuldigd die bij de reservering van het examen betaald moet worden (zie tarievenoverzicht).

B. Individuele begeleid theorie-examen. Het individueel begeleid theorie-examen doe je als kandidaat alleen in een ruimte onder begeleiding van een theoriemedewerker. . Het individuele theorie-examen is bedoeld voor:

 • Kandidaten die moeite hebben met examen doen in een groep.
 • Kandidaten die examen willen doen in een andere taal dan Nederlands of Engels.

De inhoud van het individueel begeleid theorie-examen is gelijk aan het gewone examen. Vanaf 16 december 2015 worden de vragen voorgelezen door een computerstem. De vragen en antwoorden kunnen ook worden voorgelezen door de theoriemedewerker. Als het om een tolkenexamen gaat, kan de tolk de vraag en het antwoord vertalen. De tijd wordt in de gaten gehouden door de theoriemedewerker.

C. Theorie-examen met extra tijd. Als je denkt dat je meer leestijd nodig hebt, bijvoorbeeld als je licht dyslectisch bent, kun je een theorie-examen extra tijd doen. Je krijgt tijdens dit examen per vraag meer antwoordtijd. In totaal moet je denken aan ongeveer 15 minuten extra tijd over het gehele examen genomen. Voor een theorie-examen met extra tijd is een toeslag verschuldigd die bij de reservering van het examen betaald moet worden (zie tarievenoverzicht). Vanaf 16 december 2015 is er tevens geluid bij dit examen, een computerstem leest dan de vragen door. Dit geldt echter niet voor het onderdeel gevaarherkenning.

Aanvragen individueel examen of examen met extra tijd
Je kunt dit examen zelf online aanvragen. Je rijschool kan dit ook voor je doen. Mogelijk rekent die hiervoor extra kosten.

Teruggave van de toeslag
In bijzondere gevallen kun je een aanvraag doen voor teruggave van de toeslag voor het individuele theorie-examen. Dit is mogelijk in het geval dat je door een gehoorbeperking de examenvraag niet kunt verstaan of dat het door een lichamelijke beperking onmogelijk is het reguliere antwoordsysteem van het theorie-examen zelfstandig kunt bedienen. De medewerker van het CBR beoordeeld voorafgaand aan het examen of je voor restitutie van de toeslag in aanmerking komt.

Theorie-examen aanvragen
Je kunt eenvoudig zelf online een theorie-examen aanvragen:

 • Ga naar Mijn CBR en log in met DigiD.
 • Kies <Theorie-examen reserveren>.
 • Volg de instructies op het scherm.
 • Je bepaalt voor welk voertuig je examen wilt doen, in welke taal, waar en wanneer.
 • Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, betaal je de kosten voor het examen direct online via iDEAL.
 • Daarna ontvang je via e-mail de bevestiging van je aanvraag.
 • Tip: noteer gelijk je examendatum in je agenda en zet een herinnering in je telefoon. Zo vergeet je jouw theorie-examen niet.
 • Tip: Je kunt op Mijn CBR altijd zien welke reservering je hebt gemaakt

Let op!

 • Om theorie-examen te mogen doen, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Controleer of je die hebt voordat je je theorie-examen aanvraagt.
 • Wil je jouw examendatum veranderen? Dat kun je zelf online regelen via Mijn CBR. Je hebt daarvoor DigiD nodig. Is de examendatum al binnen een week? Dan kun je de datum nog wel veranderen, maar alleen als op een eerder moment nog plaats is. Heb je jouw examen aangevraagd via je rijschool, en wil je de datum veranderen? Neem dan contact op met je rijschool.

Bron: CBR

Volgende >