menu

L. Handelen bij ongevallen en pech onderweg.

De mens als belangrijkste oorzaak bij verkeersongevallen
De mens is de belangrijkste oorzaak bij verkeersongevallen (92%). Daarna komt het voertuig (5%) en de omgeving (3%). Als je de weg op gaat is de kans aanwezig dat je al dan niet door eigen toedoen betrokken raakt bij een ongeval. Wanneer je betrokken raakt bij een ongeval is het van belang dat je rustig probeert te blijven en overzicht probeert te behouden op de situatie.

Verlaten plaats ongeval: Artikel 7 Wegenverkeerswet
Als je bij een verkeersongeval betrokken bent of als er door jouw gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt is het verboden om de plaats van het ongeval te verlaten indien bij dat ongeval een ander is gedood, dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht. Dit geldt niet als je op de plaats van het ongeval zogezegd ‘behoorlijk’ de gelegenheid hebt geboden tot vaststelling van je identiteit en voor zover je een motorvoertuig bestuurde, de identiteit van dat motorvoertuig. Het is tevens verboden om een ander, aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand achter te laten.

De letterlijke tekst van artikel 7 is:

1. Het is diegene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:

a) bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een anders is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;

b) daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens de identiteit van dat motorrijtuig.

Los van artikel 7 heeft elke burger de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Help je niet dan ben je zelfs strafbaar. We spreken dan van hulpverlenen naar wat je kan. Er wordt in ieder geval verwacht dat je hulp gaat regelen. Dit kan door 112 te bellen of om hulp te vragen aan iemand anders die kan helpen als je hier zelf niet toe in staat bent.

Hoe te handelen bij een ongeval
Zorg altijd eerst voor je eigen veiligheid en daarna voor de veiligheid op en rondom de plek van het ongeval. Zorg er dus zoveel mogelijk voor dat er niet nog meer gewonden vallen en waarschuw het naderende verkeer. Plaats eventueel een gevarendriehoek om het naderende verkeer extra te attenderen op de onveilige situatie. Wanneer de situatie veilig is kun je de hulpdiensten inschakelen.

Hoe te handelen bij ongevallen:

 1. Zorg eerst voor je eigen veiligheid.
 2. Zorg voor de veiligheid op en rondom de plek van het ongeval.
 3. Waarschuw indien nodig de hulpverleningsdiensten.
 4. Verzoek omstanders om hulp of ondersteuning.
 5. Verleen eerste hulp.
 6. Vul het schadeformulier in.

Basisregels bij eerste hulp Oranje Kruis:

 • Let op gevaar!
 • Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert.
 • Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
 • Zorg voor professionele hulp.
 • Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit.

Veiligheid en hulpverlening
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening. Dit betekend dat je risico`s moet vermijden of ze tot een minimum moet beperken. In de eerste instantie let je altijd eerst op je eigen veiligheid en je benaderd het ongeval alleen als dit veilig kan. Niemand heeft er namelijk iets aan als je zelf ook slachtoffer wordt.

Slachtoffers of gewonden
Ga een slachtoffer of gewonden niet onnodig verplaatsen. Je kunt hierdoor het letsel verergeren of zelfs meer letsel veroorzaken. Als het slachtoffer bij bewustzijn is probeer hem of haar dan gerust te stellen. Het zorgen voor beschutting is belangrijk om onderkoeling of bijvoorbeeld oververhitting te voorkomen. Denk het slachtoffer bijvoorbeeld toe met een deken of jas om onderkoeling te voorkomen of gebruik een paraplu. Zorg bij voorkeur voor beschutting op de plaats waar het slachtoffer ligt. Draagt het slachtoffer of de gewonde een helm? Neem deze helm dan niet direct af! Er kan sprak zijn van nekletsel, door het afnemen van de helm kun je het letsel verergeren.

Zorg voor professionele hulp
Het zorgen voor professionele hulp is niet alleen het bellen van een ambulance. Dit kan ook betekenen dat je de politie of brandweer alarmeert via het algemeen alarmnummer 112. Bij het melden van het ongeval kan de centralist van 112 een inschatting maken welke hulp er nodig is.

Meldt in ieder geval de volgende de zaken aan de centralist:

 • Het aantal slachtoffers.
 • Het vermoedelijke letsel van het slachtoffer(s).
 • Via welke ingang of route de hulpdiensten het beste kunnen aanrijden.

en:

 • Zorg voor een vrije doorgang voor de hulpdiensten naar het slachtoffer(s).
 • Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op en geef antwoord op hun vragen.

112 bellen zonder beltegoed en/of zonder simkaart
Je kunt het alarmnummer 112 altijd bereiken, ook zonder beltegoed en zonder (geldige) simkaart. Alle 112 oproepen krijgen voorrang boven gebruikelijke gesprekken. Als de verbinding wegvalt, dan belt de centralist je terug met de gegevens die met de oproep worden meegestuurd. Dit kan niet als er geen simkaart in het toestel aanwezig is. In het buitenland kun je 112 ook niet bellen zonder simkaart. Veel buitenlandse alarmcentrales hebben simloze oproepen geblokkeerd.

112 bellen zonder verbinding eigen provider
Als je 112 mobiel belt komt er een verbinding tot stand met 1 van de netwerkproviders. Lukt het niet om verbinding te krijgen met het mobiele netwerk van je eigen provider, dan kun je toch altijd 112 bellen. Alle netwerkproviders in Nederland hebben afgesproken om 112 oproepen va elkaar over te nemen.

De praatpaal
Een praatpaal is een installatie langs een autosnelweg of (grote) provinciale weg. De meeste Europese landen hebben een uitgebreid netwerk van praatpalen, welke ongeveer om de twee kilometer langs de verkeersaders zijn geplaatst. Op de paal tref je een knop aan die je moet indrukken om met contact te krijgen met de hulpdiensten in geval van pech of een noodsituatie. Aan de hectometerpaaltjes langs de wegen zitten verwijzingsbordjes die aan aangeven in welke richting je de dichtstbijzijnde praatpaal aantreft. In Nederland zijn Rijkswaterstaat en de ANWB verantwoordelijk voor de praatpalen.

Rijkswaterstaat en de ANWB hebben samen geconcludeerd dat de praatpaal geen toekomst meer heeft. De mobiele telefoon en de opkomst van moderne alarmsystemen hebben de praatpaal overbodig gemaakt. Wanneer je met pech gebruik maakt van je mobiele telefoon of het automatische hulpsysteem van de auto inschakeld (E-call of B-call) dan is dat niet alleen sneller, maar ook veiliger dan langs de snelweg lopen om de praatpaal te bereiken. Je kunt nog tot 1 juli 2017 gebruik maken van de praatpalen en zowel de ANWB als ANWB gaan voorlichting verzorgen dat de praatpaal, die sinds de jaren 70 een vast onderdeel is van de autosnelweg, gaat verdwijnen.

voorbeeld praatpaal

Hectometerpaaltjes
Hectometerpaaltjes tref je aan langs rijkswegen en provinciaal wegen en hebben als doel om positie te bepalen. Je kunt de variant met aangegeven maximum snelheid aantreffen of de variant zonder maximum snelheid. De maximum snelheid wordt in principe alleen aangegeven indien deze afwijkend is van de algemene maximum snelheid op dit wegtype.

Linksboven staat het wegnummer, dit kan een A- of een N-nummer zijn. A wegen zijn autosnelwegen en N-wegen zijn autowegen. Rechts daarvan staat de rijbaanaanduiding rechts (Re) of links (Li), welke aangeeft aan welke zijde van de rijbaan je op dat moment je bevindt. Onder de rijbaanaanduiding staat de hectometerwaarde. De hectometerpaaltjes zijn om de 100 meter geplaatst, waardoor je dus exact je positie kunt doorgeven aan de centralist.

voorbeeld hectometerpaalbordje

Vluchtroutes tunnels, geluidswallen en bruggen
Bij calamiteiten als bijvoorbeeld een brand in een tunnel kan het noodzakelijk zijn om de tunnel zo snel mogelijk te verlaten. Om je daarbij te helpen heeft de wegbeheerder borden (borden L19) geplaatst die de vluchtwegen aangeven. Deze borden kun je ook tegenkomen bij geluidsschermen of geluidswallen en bruggen. De borden geven de richting en afstand aan van de dichtstbijzijnde uitgangen.

voorbeeld vluchtroute

Het schadeformulier invullen
Als je een aanrijding hebt gehad waarbij een andere partij betrokken is, dan dient er altijd een schadeformulier ingevuld te worden door beide partijen. Het Europese schadeformulier bestaat uit een toelichting, het originele schadeformulier en een doordruk van dit formulier. Het originele schadeformulier vul je samen met de tegenpartij in. Op het formulier verzamel je namelijk de belangrijkste gegevens van de partijen, zoals NAW, het polisnummer van de verzekering, het kenteken van de voertuigen en bijvoorbeeld eventuele getuigenverklaringen. Na het invullen moeten beide partijen het schadeformulier aan beide zijden ondertekenen.

voorbeeld europees schadeformulier

Pech onderweg
Als automobilist kun je te maken krijgen met pech. Parkeer je auto bij voorkeur op een veilige plek en als de auto een obstakel vormt op de weg, dan moet je de gevarendriehoek plaatsen of je gevarenlichten inschakelen. Beide is natuurlijk ook toegestaan. Het inschakelen van je waarschuwingslichten is verplicht als je met je voertuig een obstakel vormt of kan vormen voor anderen. Moet je een wiel verwisselen? Zet dan de auto in de versnelling en trek de parkeerrem aan voordat je het wiel gaat verwisselen. De krik kan anders losschieten en dit is levensgevaarlijk!

Standaard uitrusting
Het veiligheidsvest, de gevarendriehoek en de verbandtrommel behoren tot de standaard uitrusting van de auto. Hoewel het niet verplicht is om de standaard uitrusting bij je te hebben ben je wel wettelijk verplicht om bijvoorbeeld de gevarendriehoek neer te zetten als je met pech komt te staan en je alarmlichten werken niet. Denk bijvoorbeeld aan een technische storing.

We raden je dus ten alle tijden aan om de standaard uitrusting van de auto bij je te hebben. Tevens raden we je aan om reservelampen en een optionele brandblusser toe te voegen aan de standaard uitrusting van de auto. Het kan ook zo zijn dat je zelf niet betrokken bent bij een ongeval, maar de standaard uitrusting nodig hebt om de plek van het ongeval veilig te stellen of om eerste hulp te verlenen.

Vluchthaven of vluchtstrook
Een vluchthaven of vluchtstrook is een door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behalve voor de duur van openstelling als spitsstrook. Zet de auto in geval van nood veilig weg op de vluchthaven of vluchtstrook en zorg ervoor dat de wielen naar rechts zijn ingestuurd. De auto kan dan nooit meer de weg op schieten als het onverhoopt mis zou gaan met een achterliggende bestuurder. Breng jezelf uiteraard in veiligheid nadat je de auto hebt weggezet. Blijf dus niet in de auto zitten en gebruik bij voorkeur de rechterportier bij het uitstappen. Ga indien mogelijk ook achter de vangrail staan!

Bij het wegrijden vanaf een vluchthaven of vluchtstrook mag je de vluchtstrook gebruiken om zo voldoende vaart te maken om in te voegen. Zorgt er dan voor dat je de snelheid aanpast aan de snelheid van het verkeer op de doorgaande rijbaan en let goed op je ruimtekussen voor en achter je op de rijbaan. Mogelijk verminderd het verkeer plotseling snelheid of begeeft een andere automobilist zich naar de vluchtstrook. Bijkijk van de voren of de vluchtstrook doorloopt of voortijdig eindigt, dit gebeurd vaak in de buurt van bruggen en viaducten. Dit wordt aangegeven door een versmallingschild, dit is een wit schild met zwarte arceringen. Houdt tot slot rekening met het overgaan van de vluchtstrook in een uitrijstrook of invoegstrook in verband met opspattend steenslag.

voorbeeld versmallingsschild

Het plaatsen van de gevarendriehoek
De gevarendriehoek moet goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Plaats de gevarendriehoek op circa 30 meter afstand van het voertuig. Je plaatst de gevarendriehoek in de richting van het verkeer, waarvoor het voertuig op dat moment gevaar oplevert.

Het reflecterende vest
Je gebruikt het reflecterende vest om beter zichtbaar te zijn ten tijde van een pechgeval. De gele signaalkleuren en de reflecterend edelen vallen sneller op en daardoor wordt je eerder gezien. In het verkeer gaat het om zien en gezien worden, het dragen van dit vest draagt dus direct bij aan de verkeersveiligheid van zowel jezelf als andere medeweggebruikers die je naderen.

< Vorige Volgende >